SVETOANDREJSKA SKUPŠTINA

svetoandrejska latinica

Svetoandrejska skupština, Spomenik Srpske akademije nauka i umetnosti, CXIII, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija, 15, Beograd 1964,

V + 245. strana orginalno štampano izdanje

RAD ANDRIJE RADENIĆA