rad 02

 

 

DOKUMENTI O SOCIJALISTIČKOM POKRETU U SREMU 1894–1908

Dokumenti o socijalističkom pokretu u Sremu 1894–1908, Sabrao i uredio Andrija Radenić, Izdanje Odbora za proslavu pedesetogodišnjice Srpske socijaldemokratske partije i Glavnog radničkog saveza pri Pokrajinskom odboru SSRNS za Vojvodinu, Novi Sad 1955,

411. strana orginalno štampano izdanje

 
Iz teksta 19

Vukovar, 14 maja 1895

Podžupan Jurković banu – dopunski izveštaj o socijalističkom pokretu u Šidu

U pokornom izvješću [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
POLOŽAJ I BORBA SELJAŠTVA U SREMU OD KRAJA XIX VEKA DO 1914.

Položaj i borba seljaštva u Sremu od kraja XIX veka do 1914, Beograd, SAN, 1958, Posebna izdanja, CCCV, Odeljenje društvenih nauka, 27.

8 + 393 strane + 2 tabele. – orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
SVETOANDREJSKA SKUPŠTINA

Svetoandrejska skupština, Spomenik Srpske akademije nauka i umetnosti, CXIII, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija, 15, Beograd 1964,

V + 245. strana orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
PROGONI POLITIČKIH PROTIVNIKA u režimu Aleksandra Obrenovića 1893–1903

Progoni političkih protivnika u režimu Aleksandra Obrenovića 1893–1903, Beograd, Istorijski arhiv Beograda, 1973,

903 strane + 8 listova faksimila i 1 fotografija. orginalno štampano izdanje

Nekoliko isečaka iz knjige Beograd, 7. marta 1900.

Presuda Prvostepenog suda o krivici pisca inkriminisanog napisa u 22. broju Krivičnog glasnika.

Državni tužilac tužbom svojom od 7. marta 1900. pod Br. 414. tužio je ovome sudu [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
IZ ISTORIJE SRBIJE I VOJVODINE 1834–1914

Iz istorije Srbije i Vojvodine 1834–1914, Matica srpska, Novi Sad – Istorijski institut, Beograd, Novi Sad – Beograd 1973,

557 + /1/. strana orginalno štampano izdanje

Delovi iz knjige ***

Materijalna  osnova  za  štampu  u  Srbiji  stvorena  je  tek  kada  je  Srbiji  Hatišerifom  od  novembra 1830. priznato pravo na autonomiju, s prerogativima samostalnosti [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
AUSTRO-UGARSKA I SRBIJA, 1903-1918. DOKUMENTI IZ BEČKIH ARHIVA, I, 1903.

Austro-Ugarska i Srbija 1903–1918, Dokumenti iz bečkih arhiva, I (1903), Sabrao i uredio Andrija Radenić, Beograd, Istorijski institut, 1973,

Strana 542 + /1/. – Građa, Knj. 12. orginalno štampano izdanje

 

 

 

 

 

Pogledajte i preuzmite knjigu...
AUSTRO-UGARSKA I SRBIJA, 1903-1918. DOKUMENTI IZ BEČKIH ARHIVA, II, 1904.

Austro-Ugarska i Srbija 1903–1918, Knjiga II: 1904, Sabrao i uredio Andrija Radenić, Beograd, Istorijski institut, 1973. – Građa, Knjiga 12/II.

Pogledajte i preuzmite knjigu...
AUSTRO-UGARSKA I SRBIJA 1903-1918 DOKUMENTI IZ BEČKIH ARHIVA III 1905.

Austro-Ugarska i Srbija 1903–1918, Dokumenti iz bečkih arhiva, III (1905), Sabrao i uredio Andrija Radenić, Beograd, Istorijski institut, 1985,

Broj strana 659 + /1/. – Građa, Knjiga 14. orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
AUSTRO-UGARSKA I SRBIJA 1903-1918 DOKUMENTI IZ BEČKIH ARHIVA IV 1906.

Austro-Ugarska i Srbija 1903–1918, Dokumenti iz bečkih arhiva, IV (1906), Sabrao i uredio Andrija Radenić, Beograd, Istorijski institut, Beograd 1989,

Broj strana 843 + /1/. – Građa, Knjiga 15. orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
DNEVNIK BENJAMINA KALAJA 1868 - 1875

Dnevnik Benjamina Kalaja 1868–1875, Obrada i komentar Andrija Radenić, Beograd – Novi Sad, Istorijski institut – Institut za istoriju Vojvodine, 1976, XXXIV,

Broj strana 887 + /2/, 8˚, sa fotografijama i faksimilima van teksta, orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
SOCIJALISTIČKI LISTOVI I ČASOPISI U SRBIJI (1871–1918)

Socijalistički listovi i časopisi u Srbiji (1871–1918), Knjiga prva: 1871–1895, Istorijski institut u Beogradu – Institut za istoriju radničkog pokreta Srbije, Beograd 1977

Broj strana 588 + /2/ sa fotografijama i faksimilima van teksta orginalno štampano izdanje

 


Markovićevo vreme

 

(Dr Andrija Radenić: »Socijalistički listovi i časopisi u Srbiji 1871 - 1918«, knjiga prva »Rad«, 1977)

O socijalističkim [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
RADNIČKI POKRET U VOJVODINI DO KRAJA PRVOG SVETSKOG RATA

Dr Andrija Radenić – Dr Kalman Čehak – Dr Šandor Mesaroš, Radnički pokret u Vojvodini do kraja Prvog svetskog rata (Istorija Saveza komunista Vojvodine, Књига I), Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za istoriju, Monografije, knjiga 23, 1984,

639 strana orginalno štampano izdanje

Iz teksta 1 maj u rodnom selu Andrije Radenića 1898. godine

Širom Banata I Bačke radnici su se pripremali za proslavu [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
RADIKALNA STRANKA I TIMOČKA BUNA I

Radikalna stranka i Timočka buna, Istorija Radikalne stranke – doba narodnjaštva, 1–2, Zaječar, Istorijski arhiv „Timočka krajina” Zaječar, 1988.

Knjiga 1, 514 strana štampano izdanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte i preuzmite knjigu...
RADIKALNA STRANKA I TIMOČKA BUNA II

Radikalna stranka i Timočka buna, Istorija Radikalne stranke – doba narodnjaštva, 1–2, Zaječar, Istorijski arhiv „Timočka krajina” Zaječar, 1988.

Knjiga 2 broj strana orginalno štampano izdanje , 515–1024 + /2/. Prilozi (891–1024): Prepiska i fotografije prvaka Radikalne stranke, sa faksimilima dokumenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte i preuzmite knjigu...
DOKUMENTI O SPOLJNOJ POLITICI KRALJEVINE SRBIJE 1903-1914. KNJIGA I Sveska 1

Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, Knjiga I, Sveska 1, 29. maj/11. jun 1903 – 14/27. februar 1904, Priredio Andrija Radenić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka, Beograd 1991,

Broj strana orginalno štampano izdanje 1004 + /4/.

Iz teksta

*****

65

Poslanstvo Kraljevine Srbije u Turskoj — Carigrad Ministarstvu inostranih dela Kraljevine Srbije — Beograd

Pov. br. 687. [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
DOKUMENTI O SPOLJNOJ POLITICI KRALJEVINE SRBIJE 1903-1914 KNJIGA I Sveska 2

Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, Knjiga I, Sveska 2, 15/28. februar 1904 – 31. decembar 1904/13. januar 1905, Priredio Andrija Radenić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka, Beograd 1998,

Broj strana orginalno štampano izdanje 1060 + /2/.

Iz teksta

 10

Poslanstvo Kraljevine Srbije u Rumuniji – Bukurešt Ministarstvu inostranih dela Kraljevine Srbije – Beograd

Pov. [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...
ISTORIOGRAFSKI DOPRINOSI RASPRAVE I OSVRTI I

Istoriografski doprinosi, Rasprave i osvrti, I–II, Beograd, Samostalno izdanje autora, 1999

Knjiga I, 1–536; strana orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
ISTORIOGRAFSKI DOPRINOSI RASPRAVE I OSVRTI II

Istoriografski doprinosi, Rasprave i osvrti, I–II, Beograd, Samostalno izdanje autora, 1999

Knjiga II, 537–1115 + /1/ + /4/.  strana orginalno štampano izdanje

Pogledajte i preuzmite knjigu...
SPOLJNA POLITIKA SRBIJE U KONTROVERZNOJ ISTORIOGRAFIJI

Spoljna politika Srbije u kontroverznoj istoriografiji, Od Načertanija 1844. do stvaranja Jugoslavije 1914–1918, Beograd, JP „Službeni glasnik”, 2006,

Broj strana orginalno štampano izdanje 635+/1/.

Nekoliko isečaka iz knjige Stojan Novaković

I

Sa istom kritičnošću Novaković razmatra i tadašnje argumente Grka koji po vizantijskom grčkom nasledstvu ističu svoja državotvorna prava na što veće parče Balkana. [ ... ]

Pogledajte i preuzmite knjigu...

RAD ANDRIJE RADENIĆA