ISTORIOGRAFSKI DOPRINOSI RASPRAVE I OSVRTI I

Istoriografski doprinosi knjiga I

Istoriografski doprinosi, Rasprave i osvrti, I–II, Beograd, Samostalno izdanje autora, 1999

Knjiga I, 1–536; strana orginalno štampano izdanje

RAD ANDRIJE RADENIĆA