POLOŽAJ I BORBA SELJAŠTVA U SREMU OD KRAJA XIX VEKA DO 1914.

polozaj i borba seljastva u sremu latinica

Položaj i borba seljaštva u Sremu od kraja XIX veka do 1914, Beograd, SAN, 1958, Posebna izdanja, CCCV, Odeljenje društvenih nauka, 27.

8 + 393 strane + 2 tabele. – orginalno štampano izdanje

RAD ANDRIJE RADENIĆA