DNEVNIK BENJAMINA KALAJA 1868 - 1875

Dnevnika Latinica

Dnevnik Benjamina Kalaja 1868–1875, Obrada i komentar Andrija Radenić, Beograd – Novi Sad, Istorijski institut – Institut za istoriju Vojvodine, 1976, XXXIV,

Broj strana 887 + /2/, 8˚, sa fotografijama i faksimilima van teksta, orginalno štampano izdanje

RAD ANDRIJE RADENIĆA