Nato nema alternativu

Iz intervjua Lazara Stojanovića, reditelja
VREME: Broj 1310, 11. Februar 2016.

nato nema

Pripadate grupi intelektualaca koja smatra da Srbija nema pravo na Kosovo.

Kosovo nije deo Srbije, kako tvrde, zbog toga što je vazda bilo deo Srbije, mada jeste bilo deo Dušanovog carstva. Ne zna se pouzdano da li su ga u to vreme većinski nastanjivala srpska plemena, kao što mi volimo da verujemo da jeste, jer tada nije bilo opredeljivanja sela po etnicitetu već pre svega prema feudalcu kome selo pripada. Dakle, Kosovo nije nešto što bismo pouzdano mogli zvati prirodnim i etničkim delom Srbije. Mit o Kosovu razvija se onda kada se pojavljuje izuzetna prilika da novoustoličena monarhija Karađorđevića proširi svoju teritoriju na delove koje od srednjeg veka nije imala, a koji su postali lako dostupni raspadom Turskoga carstva. Za to je bilo potrebno motivisati narod na neki način, dati mu nešto što liči na dobar osnov za rat pa je tako Kosovo tretirano kao prapostojbina još od feudalnog doba, koja prirodno pripada Srbiji. Tako su dva balkanska rata bila isključivo teritorijalne i osvajačke prirode. Srpsko stanovništvo na Kosovu je tada bilo izrazito manjinsko, a pošto se jedan deo Albanaca bunio protiv srpske vlasti, zvali su ih kačacima, odmetnicima, Srbija je pokušala prvo nakon balkanskih, a onda nakon Prvog svetskog rata da tamo kolonizuje Srbe. To pominjem zbog toga što u političkoj praksi to Kosovu i nameće status kolonije, bez obzira što se ona naslanja na teritoriju matične države i bez obzira na to što ona formalno nije u kolonijalnom odnosu. Te dve kolonizacije koje su obuhvatale pedesetak hiljada duša, ratnih veterana s porodicama kojima je data zemlja koju je država oduzela od kačaka, predstavljale su jezgro srpskog življa na Kosovu. I na to  jezgro se oslanjala vlast. Kakav je naš odnos bio prema kulturnim pravima, etničkom položaju, obrazovanju i bilo čemu drugom na Kosovu, najbolje znamo iz spisa Dimitrija Tucovića, kome ja ne bih imao ništa da dodam. To Kosovo već krajem Drugog svetskog rata Broz tretira kao nešto što bi prirodno trbalo da pripadne Albaniji, koja je u ratu bila naš saveznik, pa je smatrao da to tamo treba i da ode. Inače, u oslobađanju Kosova su učestvovali partizani iz Albanije jer su oni na Kosovu bili bolje prihvaćeni nego partizani iz Srbije. Otac Ljubiše Ristića koji je vodio partizanski odred sastavljen od Srba i Albanaca, govorio mi je: “Da, jesmo mi bili partizani, ali smo delovali iz Makedonije, zato što do oslobođenja mi na Kosovo nismo mogli ni da uđemo.”

U takvoj situaciji, Kosovo se ne miri s tim da bude deo Socijalističke Jugoslavije, pa odmah nakon oslobođenja izbija Drenički ustanak. Pokoreni, našli su se pod specijalnom prismotrom Udbe koja je gonila bilo koji oblik svakog pa i albanskog nacinalizima.Time je rukovodio Aleksandar Ranković, i to ne kao srpski patriota, kako su ga u duhu kosovskog mita slavili srpski nacionalisti, nego kao dobri komunista i šef Udbe koja za potrebe nove države obezbeđuje mir na Kosovu. Mit o Ko sovu je reciklovan ponovo kada je trebalo da Slobodan Milošević zadobije podršku srpskih patriota. “Kosovo je naše, Albanci hoće da nam ga uzmu”, govorio je, i dobio podršku. Govorio je i: “Ako ja rešavam nered u svojoj državi, dakle ne prelazim granice Srbije, ne može mi niko intervenisati." Međutim, pošto je na Kosovu došlo do spektakularnih kršenja Ijudskih prava, do izbacivanja 850.000 ljudi uz 10.000 pobijenih, NATO je 1999. intervenisao. Inače, ljudi koji su komandovali čišćenjem Metohije, prenošenjem leševa i zakopavanjem u Batajnici danas ponovo zauzimaju visoke položaje u državi, u Skupštini vojsci i policiji.
Pošto je to bio eklatantan primer teškog i zločinačkog kršenja ljudskih prava, ono malo ljudi koji su zagovarali međunarodnu intervenciju, držali su se tog argumenta. Ta intervencija izvedena je na Kosovu i tri četvrtine žrtava stradalo je na Koso vu. Na teritoriji uže Srbije napadi su vršeni samo na pojedinim strateški značajnim mestima u cilju umanjivanja kapaciteta Srbije da se vojno angažuje na Kosovu.

***

Televizija je gađana onda kada je proglašena propagandnim centrom iz kojeg se širi rat i kad je stvarno ustrojena na taj način za potrebe rata, a intervencija je najavljena pa vi ako hoćete, možete da se sklonite. Tri četvrtine civila koji su stradali su Albanci stradali na Kosovu, a nisam čuo nikoga na Kosovu da se bunio protiv toga. Zato kažem: čim se Albanci budu bunili protiv neadekvatne intervencije NATO-a, onda ću ja biti spreman da saslušam i primedbe države Srbije. Dok to nemate, vi ni ste prvi na redu da o tome govorite, jer niste ni prve žrtve. Briselski sporazumi su na sporovoznom koloseku zato što posle 104 godine propagande, od 1912, retko ko ovde ima petiju da kaže  desetarac više ne važi, oslonimo se na istorijske činjenice.


Podržavali ste nato bombardovanje SR Jugoslavije i zalažete se da Srbija prizna Kosovo. Aktuelna vlast je potpisala Briselski sporazum i radi na približavanju Srbije i NATOa. Da li mislite da je rešenje za Srbiju članstvo u Nato-u?

Nisam uveren da je to realno, jer Srbija ne vodi spoljnu politiku EU, što je velika prepreka ulasku u taj savez, a u NATO je niko nije ni zvao niti je spreman da je primi. Srbija je talac narastajućeg sukoba Rusije i Zapada u kojem ne postoji prostor za neutralnost, osim ako je država privredno i vojno vrlo jaka i samostalna, što Srbija nije. Zamisao Srbije koja srećno sarađuje sa obe strane u situaciji hladnog rata je puka fantastika, ne naučna nego deseteračka. Ovo više nije vreme nesvrstanosti, kad je Jugoslavija bila na granici vojnih blokova, politički korisna obema stranama. Ona je danas zanimljiva samo u funkciji održanja mira na Balkanu, i to i strani koja hoće da učvrsti taj mir i strani koja hoće da ga ugrozi. To je čini taocem sukoba, ali joj ne podiže političku cenu, a produbljuje privrednu i društvenu krizu time što je predstavlja kao državu nejasne perspektive. Ne bi postojao nikakav manjak stranih investicija kad bi bilo izvesno da Srbija ide u Evropu, da to nije puka priča. Druga opcija je suviše mračna za opisivanje, vodi u tešku izolaciju, jednostavno nije alternativa. Kao članstvo u NATO-u, i kolonizovanje Meseca bilo bi za Srbiju višestruko korisno, samo nije ni brzo ni lako ostvarivo, a većina stanovnika verovatno bi glasala protiv toga. Bilo bi lepo kad bismo bili u prilici da se bez frustracije bavimo pitanjem izbora svoje budućnosti. U ovom času to nije aktuelno, nego je osnovno pitanje može li Srbija i kako da se izvuče iz sve dublje političke krize nastale odbijanjem suočavanja s prošlošću možda više nego rđavim privrednim i društvenim prilikama.

Prvi korak morao bi da bude utvrđivanje odgovornosti za tu krizu. Vlast za nju optužuje prethodnu, kada je Demokratska stranka vodila državu. Verovatno je da oni nisu popravili stanje koje su zatekli najviše koliko su mogli. Međutim, ono što su nasledili bila je potpuno rasturena država u kojoj je povlašćen položaj imala jedna strana sila, opljačkana i razorena privreda, korumpirano i pauperizovano društvo, nacifikovani mediji u funkciji etnocentrične politike i razbijena srednja klasa. Možda demokrate nisu to dovoljno popravile, ali pokvarile svakako nisu. Paradoksalno je što su ovi koji sada čine vlast isti oni koji su pod Miloševićem tu državu zločinački razorili, a sada to pripisuju nekom drugom. Bez otvaranja pitanja o toj odgovornosti u Evropu će nas možda i primiti, ali mi Evropljani time nećemo postati. Ostaćemo ovo što smo, ozlojeđeni patrljak neuspele mini-imperije izolovan i nepoželjan, koji zamišija da od njega zavisi hoće li neko da ga prihvati ili ne. To je tako sada, no već sutra bi moglo da bude drukčije. Kod nas su promene nagle i teško predvidive. Ne vredi nam ni da razmišljamo o članstvu u NATO-u. Naravno da bi bilo dobro, čak nema alternativu, ali je potpuno neverovatno u bliskoj budućnosti. A o dalekoj, u ovom bezobličnom političkom glibu, nije nam savetno ni da razmišljamo.

Ideologija varvarstva

Ideologija Varvar


Što se tiče Srbije dugo se smatralo, a i danas su takva mišljenja rasprostranjena, da ovde faši-zam nije imao dubljih preteča u prošlosti već da je u jednom rastrganom vremenu to postao pomodni trend iz "uvoza“. Još je opasnije gledište da je on bio minoma pojava u odnosu na fašizme iz okruženja. Da li će neki fašizam potamaniti više Ijudi ili manje, počiniti veće zločine ili manje to je samo stvar stvorene ili pružene mu prilike. To što je hrvatski fašizam počinio mnogo gore i obimnije zločine od srpskog tokom Dmgog svetskog rata posledica je položaja Srbije u sistemu „novog evropskog poretka“ osmišljenog u Berlinu i Rimu.

NDH je bila priznati saveznik Osovine i teoretski samostalni subjekt dok je Srbija bila pod neposrednom okupacijom a njena ,,vlada“ slaba i pod stalnim pritiskom okupatora. Da je Nedić sa Ljotićem mogao da vodi samostalniju politiku, da su im se pružile prilike da izvrše genocid nad nekim oni bi to bez sumnje učinili. To što nisu, nije posledica neke dobroćudnosti našeg fašizma u odnosu na njihov već prosto nedostatak prilike. Jedan pas je bio čvršće vezan lancem, a drugog je gospodar pustio sa lanca.


Nenad Ž. Petrović

RAD ANDRIJE RADENIĆA